ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


13/ก.ย./2555  

นักศึกษาที่จะติดต่อฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้อง

ในการดำเนินงานระบบ ESS สามารถใช้ได้กับ web browser  Internet Explorer  ( IE ) เท่านั้น
นักศึกษาที่จะติดต่อฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น


30/ต.ค./2555  

1. อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน

ให้นักศึกษาตรวจสอบยอดชำระ ค่าลงทะเบียน ดังนี้


06/ส.ค./2558  

2558

 


07/ม.ค./2559  

2/2558

-- New Item --